Слухът на игуаните

Ушите на хората са вътрешни – кожата и тези завъртулки, които наричаме уши са предназначени само за улавяне на звукови вълни, които след това преминават в ушния канал до тъпанчето и други органи, с които на практика ние чуваме. При игуаните тъпанчетата са външни, въпреки че останалата част от органите, отговорни за възприемането на звука, са вътрешни. Тъпанчето – тимпан – е тънък, твърд като пластмасов капак покров, разположен точно над бузите.

При игуаните от двете страни на главата са разположени ушите, които се намират на нивото на устата, но по-близо до задната част на главата, до мястото, където започва шията. Ушите са кръгли или овални, кухи, със затворен тимпан.

„При всеки един непознат звук игуаната обръща главата си. Ако искате да привлечете вниманието на игуаната, издайте звук, който не е чувала.“ – Гейл от Ню Йорк.

Игуаните имат отличен слух, те чуват и най-леките звуци. Хората са по-възприемчиви към звуците в обхвата на човешката реч – от 2 до 5 кХц. Ние чуваме и звуците, които са извън тези граници, но не толкова добре. Игуаните чуват най-добре в диапазона от 0,5 до 3 кХц.

Ако разбирате от музика: 0.5 кХц – това е нотата „си“ над средната октава, 2 кХц – две октави по-високо, 3 кХц – е „фа-диез“ – три октави над средното, 5 кХц – „ре-диез“ –  четири октави над средната. Възпроизведете за игуаната тези звуци на пиано и най-вероятно ще видите, че тя ще обърне повече внимание на по-ниските звуци, отколкото на по-високите.

Интересното е, че слухът на игуаната зависи от температурата на тялото ѝ – те чуват най-добре когато са с идеалната за тях температура – около 30 ° С.  Ако игуаната е много по-гореща или студена, слухът ѝ се влошава, особено за по-високите тонове.

Както хората, така и игуаните имат евстахиеви тръби, които изравняват въздушното налягане в средното ухо с атмосферното. Те са много важни, чрез тях игуаните могат да чуват нормално.

Ухото е не само слухов орган, но също така апарат за запазване на равновесие и извършване на движение. Знаем по себе си, че инфекция или увреждане на средното ухо, причинява нарушение на чувството за равновесие и координация …

Перевод от – „Green Iguana“ by James W. Hatfiled III

error: Content is protected !!