Вентилация

By 96

Автор – Д. Б. Василиев

Топлите и влажни условия в терариума са идеални за растежа на сапрофитни гъби и много бактерии. Добрата вентилация помага за частичното решаване на този проблем. Ако витрината на терариума непрекъснато се замъглява, подовата настилка се покрива с мухъл, а стъклата и поилката се покриват със синьо-зелени водорасли, това означава, че няма добра вентилация. Честотата на дезинфекция също зависи много от влажността на въздуха и вентилацията. В лошо проветрено помещение дезинфекция трябва да се извършва най-малко веднъж седмично, като това води до много проблеми, особено ако терариумът е богато декориран.

Разбира се, най-лесният начин да се повиши влажността на въздуха е чрез намаляване на повърхността на вентилацията, но в този случай това е абсолютно неприемливо. В терариум с размери 100 x 50 x 50 см, вентилационната решетка трябва да бъде най-малко 80 см2 и трябва да представлява тясна ивица, разположена по дължина, за да не става силно течение. Трябва умело да се използва пасивната вентилация от източника на локално отопление към вентилационната решетка и по този начин да се създаде постоянен поток на топъл въздух, който трябва да преминава през почти целия терариум, и задължително над съда за пиене и влажните участъци. Укритията трябва да са далеч от течението. За техническото решение на този проблем ще ви помогнат ръководствата за изработка на терариум. А ако възложите изработката на терариума на специалист – задължително обсъдете този въпрос с него.

Comments are closed.

error: Content is protected !!