Бременност и поведение на женската игуана по време на размножителния период

By 60

Размножителният период при зелените игуани е цикличен и, в повечето случаи, започва по едно и също време всяка година. Първото разгонване и при мъжките и при женските игуани съвпада с периода на полова зрялост – на около 1,5 годишна възраст. В началото на този период, функциите и други поведенчески прояви на мъжките и женските са ...

error: Content is protected !!