За да имате здрава и щастлива игуана …

By 31

За да имате здрава, дълголетна и щастлива игуана e нужно да спазвате определени правила при отглеждането ѝ. Тук ще ги намерите в най-синтезиран вид. Повече подробнсти по отделните теми ще откриете в съответните секции. Не си мислете, че щом животното е живо до момента, дори когато го отглеждате по неправилен начин, то е здраво и всичко е ...

error: Content is protected !!