Дистокия (Dystocia) или задържане на яйцата при влечугите

By 43

От книгата : "Медицина и хирургия за влечуги" на Дъглас Мейдър, Американски съвет на практикуващите ветеринарни лекари (CA) сътрудник, Кралското дружество по медицина Маратон, ветеринарна болница Маратон, Флорида Сондърс. В сътрудничество с 72 съавтори. (превод със съкращения) При повечето видове, дистокията се отнася до затруднения свързани с родилния процес. При влечугите, терминът се използва по-широко, като се ...

error: Content is protected !!