Д-р Василиев отговаря

By 278

Василиев, Дмитрий Борисович e водещ херпетолог на Мoсковския зоопарк, кандидат на ветеринарномедицинските науки, от 15 години, работи в зоологическата градина. Интереси - заболявания на влечугите. През 2001 г. му е присъдена престижната награда „Златен скалпел“ от Асоциацията на ветеринарните лекари в Русия, за научен принос към ветеринарната медицина за дребни животни. Председател е на специализираната ...

error: Content is protected !!